Кафедра алгебри КНУ

Курси, що викладаються кафедрою алгебри

Нормативні:

 • Дискретна математика, І курс, математики
 • Лінійна алгебра, І курс, математики і статистики
 • Вища алгебра, І курс, механіки
 • Лінійна алгебра, І курс, заочне відділення
 • Алгебра і теорія чисел, ІІ курс, математики і статистики
 • Алгебра і теорія чисел, ІІ курс, заочне відділення
 • Математична логіка, ІІІ курс, математики і статистики
 • Історія математики, ІІІ курс, математики і статистики
 • Математична логіка, V курс, заочне відділення

Спеціальні:

 • Вступ до алгебри
 • Алгебраїчна теорія чисел
 • Теорія Галуа
 • Теорія груп
 • Групи підстановок
 • Символьна динаміка
 • Теорія зображень
 • Комутативна алгебра
 • Групи і алгебри Лі
 • Асоціативні кільця та алгебри
 • Теорія моделей
 • Теорія напівгруп
 • С*-алгебри
 • Групи автоморфізмів алгебраїчних структур
 • Геометрія і групи
 • Нестандартний аналіз та теорія моделей
 • Математичні основи криптографії
 • Алгебраїчна теорiя кодування
 • Прикладна алгебра
 • Комбiнаторна алгебра
 • Симетрії дискретних структур
 • Класичні лінійні групи
 • Алгебраїчна геометрія
 • Гомологічна алгебра
 • Алгебраїчна комбінаторика
 • Комбінаторний аналіз

Аспірантура

На кафедрі підготовка аспірантів та докторантів здійснюється за трьома науковими спеціальностями:
01.01.06 - алгебра і теорія чисел,
01.01.08 - математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика,
13.00.02 - теорія і методика навчання.