Кафедра алгебри КНУ

Публікації

За останні роки викладачами кафедри було підготовлено такі навчальні посібники:

 1. Ю.А.Дрозд Конечномерные алгебры (у співавт. з В.В.Кириченком). К., 1980.
 2. Ю.А.Дрозд Теорія алгебричних чисел. Київ: Вид-во КНУ, 1997, 82с.
 3. В.С.Мазорчук Жорданова нормальна форма. Київ: Вид-во КНУ, 1998, 153с.
 4. Ю.А.Дрозд Алгебраїчна геометрія. Київ: Вид-во КНУ, 2000, 121с.
 5. Ю.А.Дрозд Вступ до алгебричної геометрії. Київ: Вид-во КНУ, 2001 (*.pdf)
 6. Yuriy Drozd "Intriduction to Algebraic Geometry", Kaiserslautern, 1998/99 (*.pdf)
 7. С.А.Овсiєнко, В.С.Мазорчук, Н.С.Головащук Лiнiйна алгебра, системи лiнiйних рiвнянь. Київ: Вид-во КНУ, 2002, 58с.
 8. С.А.Овсiєнко, В.С.Мазорчук, Н.С.Головащук Лiнiйна алгебра, ранг та детермiнант матрицi. Київ: Вид-во КНУ, 2002, 62с.
 9. О.О.Безущак, О.Г.Ганюшкін Елементи теорії чисел. Київ: Вид-во КНУ, 2003, 202с.
 10. С.А.Овсiєнко Елементарний вступ до теорiї категорiй. Київ: Вид-во КНУ, 2003, 63с.
 11. О.Г.Ганюшкін, О.О.Безущак Завдання до практичних занять з алгебри і теорії чисел (теорія груп). Київ: Вид-во КНУ, 2004, 115с.
 12. В.І.Сущанський, А.С.Олійник Математична логіка (збірник задач). Луганськ: Вид-во ЛУ, 2004, 126с.
 13. О.Г.Ганюшкін, О.О.Безущак Теорія груп. Київ: Вид-во КНУ, 2005, 126с.
 14. Кудрявцева Ганна Миколаївна, Олійник Андрій Степанович Навчальний посібник "Кільця. Приклади і задачі"
 15. О.О. Безущак, О.Г. Ганюшкiн. Завдання до практичних занять з лiнiйної алгебри (векторнi простори). - К.: ВПЦ "Київський унiверситет", 2010, - 257 с. (*.pdf)
 16. О.Ю.Дрозд-Корольова. Задачі з математичної логіки. - К.: ВПЦ "Київський унiверситет", 2010, - 95 с. (*.pdf)
 17. Є.В.Бондаренко. Теорія кілець. Навчальний посібник. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2012. (*.pdf)
 18. Н.С.Головащук, Є.А.Кочубінська, С.А.Овсієнко. Збірник задач з теорії кілець (базовий курс). - К.: ВПЦ "Київський університет", 2013. (*.pdf)

Та монографії:

 1. О.Г.Ганюшкін, В.С.Мазорчук. "Introduction to finite classical semigroups".
 2. В.І.Сущанський, В.С.Сікора Операції на групах підстановок: теорія і застосування. Чернівці: Рута, 2003, 252с.