Curriculum vitae
Publications
Teaching
Main page

 


Teaching
Pedagogical activity

Linear algebra I, semester I

До екзамену (1 курс, 1 семестр) Теоретичнi питання (*.pdf)
Завдання з практичних робiт (*.pdf)
Лекцiї (*.pdf)

Теорiя

Матрицi, визначники, ранг матрицi... (*.doc, 4Mb)

Задачi

Комплекснi числа
 1. Поле комплексних чисел. Алгебраїчна та тригонометрична форми запису. Властивостi спряження. Геометрична iнтерпретацiя. Застосування до комбiнаторики. (*.pdf)
 2. Коренi з комплексних чисел (*.pdf)
 3. Первiснi коренi з комплексних чисел (*.pdf)
Системи лiнiйних однорiдних рiвнянь
 1. Системи лiнiйних однорiдних рiвнянь (*.pdf)
 2. Лiнiйна залежнiсть векторiв (*.pdf)
 3. Ранг. Базис. Системи лiнiйних однорiдних рiвнянь (*.pdf)
 4. Пiдпростори. Базис. Сума та перетин (*.pdf)
 5. Матрицi та вiдображення. Композицiя лiнiйних вiдображень(*.pdf)
 6. Множення матриць. Оберненi матрицi. Композицiя лiнiйних вiдображень. Множення на елементарнi матрицi (*.pdf)
 7. Визначники. Пiдстановки (*.pdf)
 8. Визначники (*.pdf)
 9. Визначники (*.pdf)

Linear algebra I, semester II

Практикум

Приклади розв'язків

Векторні простори (*.pdf)
Ортогональні доповнення (*.pdf)

До колоквiуму

Теоретичнi питання (*.pdf)

До екзамену

Список теоретичних питань до iспиту (*.pdf)
Основнi типи задач, алгоритми розв'язання (*.pdf)

Корисні лінки:

Методичний посiбник до теми "Жорданова нормальна форма", укладач: В.С. Мазорчук (pdf) Можете завантажити посiбник з персональної сторiнки В.С. Мазорчука

Саймон СИНГХ "ВЕЛИКАЯ ТЕОРЕМА ФЕРМА", Глава 6
Эварист Галуа. Письмо Огюсту Шевалье

 


National Taras Shevchenko University of Kyiv
The Faculty of Mechanics and Mathematics, 2006-2008