Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

Кафедра алгебри і комп'ютерної математики

Циганівська Ірина Миколаївна

Доцент кафедри, кандидат фiзико-математичних наук

Контакти

Механіко-математичний факультет
E-mail: itsy8009@knu.ua

Загальна інформація

З 1998 по 2003 р. навчалась в Кам’янець-Подільському державному університеті, який закінчила з відзнакою. У 2003-2007 роках навчалась в аспірантурі на кафедрі геометрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кандидатська дисертація «Індекси сильно зв'язних орграфів та частково впорядковані множини» (2012), науковий керівник Кириченко Володимир Васильович.
З 2005 по 2021 рік – асистент кафедри геометрії
З 2021 по 2022 рік – доцент кафедри геометрії, топології і динамічних систем
З 2022 року по цей час – доцент кафедри алгебри і комп’ютерної математики.
Нагороджена грамотою Київського університету за сумлінну працю.

Викладацька робота

нормативних курсів «Аналітична геометрія» (бакалаври, 1 курс), «Лінійна алгебра і аналітична геометрія» (бакалаври, 1 курс), «Лінійна алгебра» (бакалаври, 1 курс), «Історія математики» (бакалаври, 4 курс).

Наукова діяльність

теорія графів та структурна теорія кілець.

Основні публікації

  1. Q-еквівалентні скінченні частково впорядковані множини /В.М. Журавльов, І.М. Циганівська // Вісник київського ун-ту., сер. фіз-мат. науки. - 2005. - №1. — С. 47-51.
  2. Індекси скінченних частково впорядкованих множин з 5-ти елементів /І.М. Циганівська // Вісник київського ун-ту., сер. фіз-мат. науки. - 2005. - №2. - С. 62-73.
  3. О жестких колчанах. /В.В. Кириченко ,В.М. Журавлёв, И.Н. Цыгановская //Фундаментальная прикладная математика.- 2006. - №8. – Т.12— С. 105-120.
  4. Черепичні порядки в скінченної глобальної розмірності / І.М. Циганівська // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. - 2012. - №1. — С. 37-43
  5. Жорсткі сагайдаки черепичних порядків в Mn(D),n≤5 /В.М. Журавльов, І.М. Циганівська // Серія: фізико-математичні науки. . №1 2016, с.9-14
  6. Проективні гратки черепичних порядків/В.М. Журавльов, І.М. Циганівська // Вісник Київсько-го університету імені Тараса Шев-ченка. Серія: фізико-математичні науки. №4 2019, с. 23-26